8

 

INDIVIDUALNO CELOSTNO TRENIRANJE NOGOMETAŠA:

Celosten individualni pristop zaznamuje vse naše delo z mladimi nogometaši; tudi pri delu z manjšimi skupinami npr. na campusih imamo vedno v ospredju posameznega nogometaša in njegovo dobrobit. Tako na vsakem campusu spremljamo igrivost in navdihujoče delovanje posameznega nogometaša ter njegovo usposobljenost na področju kondicije, tehnike, taktike in strategije.

Nekaj glavnih prednosti individualnega treniranja:

 • Možnost dolgoročno načrtovanega spremljanja razvoja nogometaša
 • Posamezniku prav po »meri ukrojene«, povsem ciljno izbrane vaje
 • Večjo nogometaševo zbranost in občutenje pri izvedbi vaj
 • Večjo učinkovitost izvedenih vaj, saj je trener pozoren na vsako podrobnost pri izvedbi le-te
 • Spodbujanje lastne izraznosti in ustvarjalnosti v igri

 

Individualno treniranje lahko izvajamo kot trening 1 : 1 ali v manjših skupinah po dva, tri, štiri oz. največ pet nogometašev.

 

SPLOŠEN OPIS CELOSTNEGA INDIVIDUALNEGA TRENIRANJA POD VODSTVOM BRANKA ZUPANA:

 1. Učenje in treniranje nogometnih tehnično – taktičnih veščin s poudarkom na razvijanju občutka za gibanje ter razne načine sodelovanj v igri.
 2. Branko Zupan glede na značaj posameznika izbere primerne vaje in skozi pogovor usmerja nogometaša, da se osredotoča na bistvene stvari v igri.
 3. Ves pristop temelji na spodbujanju lastne aktivacije, notranjemu čutenju in ustvarjalnosti posameznika v igri(iskanju ustvarjalnih rešitev.)
 4. Branko Zupan celotno vadbo povsem prilagodi vsakemu posamezniku –njegovim gibalnim sposobnostim, tehnično-taktičnemu znanju, psihološkemu stanju (značaju, intelektu, trenutnemu razpoloženju itd.) ter seveda starostnemu obdobju ter razumevanju življenja nasploh.
 5. Priporočamo, da pri otrocih (od 10. do 16. leta starosti) s katerimi dela Branko individualno, tudi starši osvojijo osnove metode As za formo. Tako bodo lažje razumeli otroka, še zlasti, kaj se mu v posameznem starostnem obdobju dogaja in mu bili v pomoč. Ko starš dobi prave informacije o tem, kaj se z otrokom dogaja, v tem procesu lažje spoznava tako sebe kot otroka in osvaja nove načine delovanja, ki v odnos vnesejo več ravnovesja.
 6. Po 5-ih letih izkušenj z individualnim delom z otroki je Branko Zupan spoznal, da mlad nogometaš učinkoviteje napreduje, če je vključena vsa družina. Če starš ne razume, kaj otrok v tem treningu dobi, tudi otrok sam težje vzdržuje čutno raven delovanja. Zato je v tak proces individualnega treniranja smiselno vključiti vso družino z namenom, da se bodo vsi družinski člani bolje razumeli med seboj, še zlasti ob večjih obremenitvah (takrat človek običajno ni kos svojim psihološkim vzorcem oz. vzorčnemu delovanju).

 

S pomočjo osnovnega urjenja po metodi As za formo pridobi celotna družina:

 • Povezanost z naravo
 • Večjo širino v razumevanju življenja
 • Boljši imunski sistem ter s tem preventivno delovanje za ohranjanje zdravja
 • Več prisotnosti in čutenja svojega poslanstva
 • Več soustvarjanja in osredotočanja na bistveno

Posameznik - nogometaš pa tako še lažje dosega zastavljene cilje oz. jih zna na novo ovrednotiti.

 

INDIVIDUALNI NOGOMETNI TRENINGI:

Potekajo redno (1- 2x tedensko) ali zgolj občasno – po potrebi. O lokaciji in terminih se dogovarjamo sproti.

 

INDIVIDUALNI VRATARSKI TRENINGI:

Redne individualne treninge za skupino največ 5-ih vratarjev izvajamo ob ponedeljkih v Sežani od 16.15 do 18.00
Za treninge 1 : 1 se je potrebno posebej dogovoriti. Treningi lahko potekajo redno (1- 2x tedensko) ali zgolj občasno – po potrebi. O lokaciji in terminih se dogovarjamo sproti.

 

INDIVIDUALNI TRENING GIMNASTIKE:

Gibalni razvoj nogometaša mladostnika je zelo občutljivo obdobje, kar potrjujejo novejše kineziološke raziskave, ki ugotavljajo vse večji upad motoričnih sposobnosti ter neskladja v razvoju mišic trupa, rok in nog.
Številni znani nogometaši so v mladosti trenirali gimnastiko, kar je pripomoglo k njihovemu uspešnemu nogometnemu razvoju; gimnastika pa ima tudi preventivno funkcijo – kot varovalo pred poškodbami; zato na naših campusih in individualnem treniranju del časa namenimo gimnastičnim prvinam.


Gimnastično vadbo kot samostojen individualni trening, posebej prilagojen potrebam razvijajočih se nogometašev pa tudi sami redno organiziramo:

 • Na Fakulteti za šport v Ljubljani že od l. 2009 poteka vadba 1x tedensko v dveh terminih – ob ponedeljkih, med 19.30 in 21.00 uro ter ob nedeljah, med 18.00 in 19.30 uro
 • V Kopru bomo z vadbo začeli septembra 2014
 • Pozitivni učinki gimnastične vadbe, v obliki, kot jo izvajamo, se po petih letih kažejo na sledeče načine:
 • Izboljšani splošni motoriki in koordiniranih gibih celotnega telesa
 • Večji elastičnosti in gibljivosti
 • Kot odlična preventiva pred poškodbami in podlaga za skladen psihofizični razvoj.

 

View the embedded image gallery online at:
https://nogometas.si/individualno-treniranje#sigFreeIdde43da1ede